2020

Do r. 2020 vstoupili s velkou finanční rezervou na našem transparentním účtu - kterou jsme zainvestovali do vozidla Dacie Lodgy s kapacitou 7 míst. 
Finanční prostředky jsme získali  zejména díky dražbě sbírkových medvídků, které nám, jako dědictví po zesnulé manželce Barbaře Bůžkové, věnoval pan Václav Bůžek, naspořenou částku pak navýšil koncem roku ještě pan Stanislav Dvořák - Zahradnictví Dvořák a syn. S úctou děkujeme a nyní bude naše doprava do škol, školek, k lékařům, na nákupy a výlety a na všechno možné vyřizování a zařizování dostupnější :). 
 Rozpočet Klokánku i nadále tvoří max 70% dotací ze státu, kdy jsme v loňském roce byli dofinancováni jen za 7 měsíců provozu a další dotace byla MPSV zamítnuta. V prvním měsíci budeme čerpat z rezerv v drogistickém a potravinovém vybavení, máme mírnou zásobu léků a potravin, nadále jsme téměř soběstační ve vybavení dětí oblečením a obuví. Jakákoliv pomoc je vítána i v letošním roce :). A tady jsou naši podporovatelé: 
  • Drůbeží sen Modlany, sem si každou středu jezdíme pro drůbež a proto v tento den voní celá ulice, protože se v našich pěti Klokánčích bytech vaří úžasný vývar + vše možné, co se z dá z kuřecích dílů uvařit :). 
  • V-tec: Opět každou středu dostáváme úžasné výrobky z brambor, plátky, kostičky nebo bramborákové těsto a knedlíky.
  • Miroslav Komárek nám věnoval 10.000,-Kč na pronájem naší herny :)
  • Děkanství Česká Lípa nám z opakované  sbírky farníků věnovalo výtěžek sbírky ve výši 31.600,-Kč, za které pořizujeme policový systém do našeho skladu, kde se snažíme zajistit co nejvíce trvanlivých potravin z Potravinové sbírky. 
  • Gabriela Kejmarová - Salon Gabriela nám, kromě stříhání vlásků našich dětí, přinesla 7.696,-Kč, které nastřádaly hodné zákaznice salónu. Pořídili jsme si z nich přenosnou tiskárnu. Děti totiž přijímáme většinou v terénu, kde jsou mnohdy katastrofické podmínky a emoční stav dětí a jejich rodičů v této náročné životní situaci nepříznivý a proto je vypisování dokladů ručně v mnoha kopiích velmi obtížné ...
  • Nadační fond Severočeská voda se sídlem v Teplicích, Přítkovské ul. 1689/14 nám věnoval částku 20.000,-Kč, kterou využijeme na úhradu letního pobytu pro část našich dětí :)
  • Sdružení zahradnických center nám věnovalo 2 tablety pro naše děti :)
  • Restaurace Černý Orel v Oseku připravila GUSTO CATERING pro náš Den otevřených dveří v hodnotě 13.680,-Kč a naše děti pohostila úžasným jarně-prázdninovým obědem. 
 
Moc Vám děkujeme za podporu..