2020

Do r. 2020 vstoupili s velkou finanční rezervou na našem transparentním účtu - kterou jsme zainvestovali do vozidla Dacie Lodgy s kapacitou 7 míst. 
Finanční prostředky jsme získali  zejména díky dražbě sbírkových medvídků, které nám, jako dědictví po zesnulé manželce Barbaře Bůžkové, věnoval pan Václav Bůžek, naspořenou částku pak navýšil koncem roku ještě pan Stanislav Dvořák - Zahradnictví Dvořák a syn. S úctou děkujeme a nyní bude naše doprava do škol, školek, k lékařům, na nákupy a výlety a na všechno možné vyřizování a zařizování dostupnější :). 
 Rozpočet Klokánku i nadále tvoří max 70% dotací ze státu, kdy jsme v loňském roce byli dofinancováni jen za 7 měsíců provozu a další dotace byla MPSV zamítnuta. V prvním měsíci budeme čerpat z rezerv v drogistickém a potravinovém vybavení, máme mírnou zásobu léků a potravin, nadále jsme téměř soběstační ve vybavení dětí oblečením a obuví. Jakákoliv pomoc je vítána i v letošním roce :). A tady jsou naši podporovatelé: 
 • Drůbeží sen Modlany, sem si každou středu jezdíme pro drůbež a proto v tento den voní celá ulice, protože se v našich pěti Klokánčích bytech vaří úžasný vývar + vše možné, co se z dá z kuřecích dílů uvařit :). 
 • V-tec: Opět každou středu dostáváme úžasné výrobky z brambor, plátky, kostičky nebo bramborákové těsto a knedlíky.
 • Miroslav Komárek nám věnoval 10.000,-Kč na pronájem naší herny :)
 • Děkanství Česká Lípa nám z opakované  sbírky farníků věnovalo výtěžek sbírky ve výši 31.600,-Kč, za které pořizujeme policový systém do našeho skladu, kde se snažíme zajistit co nejvíce trvanlivých potravin z Potravinové sbírky. 
 • Gabriela Kejmarová - Salon Gabriela nám, kromě stříhání vlásků našich dětí, přinesla 7.696,-Kč, které nastřádaly hodné zákaznice salónu. Pořídili jsme si z nich přenosnou tiskárnu. Děti totiž přijímáme většinou v terénu, kde jsou mnohdy katastrofické podmínky a emoční stav dětí a jejich rodičů v této náročné životní situaci nepříznivý a proto je vypisování dokladů ručně v mnoha kopiích velmi obtížné ...
 • Nadace ČEZ nám poskytla nadační příspěvek 98 000,- na obnovu lůžkovin a pořízení nového nábytku. 
 • Nadační fond Severočeská voda se sídlem v Teplicích, Přítkovské ul. 1689/14 nám věnoval částku 20.000,-Kč, kterou využijeme na úhradu letního pobytu pro část našich dětí :)
 • Sdružení zahradnických center nám věnovalo 2 tablety pro naše děti :)
 • Restaurace Černý Orel v Oseku připravila GUSTO CATERING pro náš Den otevřených dveří v hodnotě 13.680,-Kč a naše děti pohostila úžasným jarně-prázdninovým obědem. 
 • SILNICE GROUP a.s. nás podpořili  finanční částkou 30 000,- Kč
 • Globus ČR, v.o.s. nám daroval zboží v hodnotě 16 838,- Kč
 • Město Bílina nám poskytlo dotaci na zajištění prázdninových pobytů v částce 45 000,- Kč
 • Statutární město Teplice nám poskytlo dotaci na pořízení nového vybavení v částce 49 000,- Kč
 • KLOKTEX help nadační fond nám daroval materiál v podobě ochranných prostředků, kojenecké výživy, plen, nové obuvi a čistících prostředků ve výši        8 637,- Kč
 • Ivana Komárková - MHF elektromotory nám poskytla finanční dar 40 000,- Kč na zajištění provozu Klokánku Teplice a podporu projektu "Kalendář dětí z Klokánku Teplice 2021"
 • LEROY COSMETICS s.r.o. nám darovala výrobky Predátor proti vším.
 • Město Dubí nám poskytlo dotace na zajištění prázdninových pobytů v částce 15 000,- Kč
 • Statutární město Teplice nám poskytlo dotaci na náklady spojené s pořízením sociálního automobilu ve výši 10 000,- Kč
 • ČEZ Korporátní služby, s.r.o. nám věnoval 2 tiskárny značky HP LaserJet.
 • Jitka Škodová nás podpořila finanční částkou 15 000,- Kč
 • Pavel Škoda nás podpořil finanční částkou 15 000,- Kč
 • AZU FM  nám věnovala dětské certifikované zdravotní roušky
 • Monika Koubová nám poskytla finanční dar ve  výši 5 000,- Kč
 • Enaspol a.s. nám věnovala desinfekční prostředek Anti-covid v částce 9 666,- Kč
 • DAQUAS spol. nám poskytla finanční dar  ve výši 10 000,-Kč
 • Ing. Martin Koštíř nám poskytl finanční dar ve  výši 10 000,- Kč
 • Vlastimil Harenčák nám poskytl finanční dar ve výši 50 000,- Kč
 •  Jan Vaňkát nám poskytl finanční dar ve výši 10 000,- Kč
 • ATRING CONSULTANTS nám poskytla finanční prostředky na zajištění prázdninových a volnočasových aktivit ve výši 10 000,- Kč
 • Okresní soud Teplice zaměstnci nás podpořili finanční částkou ve výši 12 000,- Kč na pořízení  nové tiskárny
 • Sky Tech Corporation nám darovala kosmetické doplňky ve výši 3080,- Kč
 • HULKER EUROPE DISTRIBUTION nám věnovala oblečení od značky Regwear
 • Vojtěch Hasman nám poskytl finanční dar ve výši 22 000,-  Kč na vybavení byt
 • AATRING CONSULTANTS děkujeme za příspěvek 10.000,-Kč na zimní radovánky
 • Děkujeme KOLOSHOP Teplice za dar 5.000,-Kč, který využijeme na nové letní pneumatiky
 • Za krásný vánoční dárek v podobě 75.000,-Kč děkujeme rodině pana Dvořáka a Zahradnictví Dvořák a syn a všem zákazníkům. 
 
 
S velkou úctou ještě jednou děkujeme, že v tomto podivném "covidovém" roce pomáháte společně s námi, jste naší pozitivní motivací :). Děkujeme