2022

Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům za pravidelnou finanční podporu, díky které můžeme hradit provozní náklady a zajistit aktuální potřeby nově přijatých dětí.

Velký dík patří:

 

 •     firmě Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o. za finanční podporu 100 000,- na celoroční provoz Klokánku Teplice
 •     Nadačnímu fondu Severočeská voda, který nám věnoval 30.000,-Kč na prázdninové aktivity. 
 •     WORLD INVEST v.o.s nám poskytl finanční dar ve výši 20 000,- Kč na zajištění pravidelného provozu Klokánku
 •     Nadační fond HELP zastoupený panem PhDr. Vojtěchem Hadrabou za finanční dar ve výši 2100,- Kč na lyžařský kurz.
 •     REMIS-NBC spol. s r.o. za finanční dar ve výši 20 000,- Kč na provoz Klokánku.
 •     paní Evě Postíšilové za finanční dar ve výši 5 800,- Kč.
 •     firmě KOLOSHOP s.r.o. za finanční dar 12 000,- Kč na provoz Klokánku.
 •     panu Pavlu Škodovi za finanční dar 15 000,- Kč na vybavení Klokánku.
 •     paní  Jitce Škodové za finanční dar ve výši 15 000,- Kč na školní potřeby.
 •     REMEI CZ, sporl. s r.o. za finanční dar ve výši 43 000,- Kč na zajištění provozu Klokánku.
 •     PURE VISION s.r.o. za mobilní telefon v částce 2 780,80,- Kč.
 •     panu JANU HADRABOVI za finanční dar ve výši 2 000,- Kč.
 •     panu Štěpánu Vachouškovi za finanční dar ve výši 10 000,- Kč na pořízení nového vybavení pro děti do škol a školek.
 •     Statutárnímu městu Teplice za finanční podporu ve výši 49 000,- Kč na vybavení dětského pokoje.
 •     Město Bílina za finanční podporu 45 000,- Kč  na prázdninové pobyty pro děti.
 •    společnosti SILNICE GROUP za finanční dar 120 000,- Kč na potraviny a zajištění pravidelného provozu Klokánku.
 •    firmě KLOKTEX help za pravidelnou finanční podporu ve výši 40 000,- Kč a věcné dary ve hodnotě 17 000,-.
 •    firmě Salon Gabriela s.r.o. za finanční dar 5 000,- Kč na provoz Klokánku.
 •    paní LÉ THI HUÉ za finanční dar ve výši 15 000,- Kč na nákup školních pomůce a drogerie.
 •    firmě KN OPTIK za věcný dar v podobě dioptrických brýlí pro děti ve výši 5 328,- Kč
 •    paní Ivaně Komárkové z firmy HMF elektromotory za finanční dar 50 000,- Kč na zajištění prázdninových pobytů pro děti.
 •    firmě ReNi creative za finanční dar ve výši 4 186,- Kč na zajištění pravidelného provozu Klokánku. 
 •    Bohemia Arch spol. s r.o. za finanční dar ve výši 9 000,- Kč na provoz Klokánku Teplice.
 •    firmě JAN VAŇKÁT, SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY za finanční dar ve výši 10 000,- Kč na využití volnočasových ativit pro děti.
 •    fimě ACI - Auto Components International, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000,- Kč na provoz Klokánku Teplice.
 •    firmě ORL CHOMUTOV s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000,- Kč na provoz a volnočasové aktivity pro děti.
 •    paní Petře Vyoralové za finanční dar ve výši 6 000,- Kč na provoz Klokánku Teplice.
 •    panu Ing. Petru Kožíškovi za finanční dar ve výši 12 000,- Kč na pravidelný provoz Klokánku.
 •    paní Petře Ryplové za finanční dar ve výši 12 000,- Kč na pravidelný provoz Klokánku Teplice.
 •    paní MUDr. Evě Kuličové za finanční dar ve výši 5 000,- Kč na pravidelný provoz Klokánku.
 •    firmě AMIL COMPANY a.s. za finanční hotovost 20 000,- Kč a věcný dar (montáž žaluzií) v celkové hodnotě 6 000,- Kč.
 •    firmě DRŮBEŽÍ SEN s.r.o. za sponzorský dar v celkové výši 100 000,- Kč ve formě vlastích potravinářských výrobků.
 •    Nadačnímu fondu FK Teplice za finanční dar ve výši 4 979,- Kč na sportovní potřeby pro děti.
 •    panu Vlastimilu Harenčákovi za finanční dar ve výši 35 000,- Kč na podporu provozu, vybavení a realizaci prázdninových pobytů.

 

DĚKUJEME 

Lustige Herzen — Stockfoto © julos #12184542

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 •