2022

Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům za pravidelnou finanční podporu, díky které můžeme hradit provozní náklady a zajistit aktuální potřeby nově přijatých dětí.

Velký dík patří:

 

    Nadačnímu fondu Severočeská voda, který nám věnoval 30.000,-Kč na prázdninové aktivity. 

    WORLD INVEST v.o.s nám poskytl finanční dar ve výši 20 000,- Kč na zajištění pravidelného provozu Klokánku

    Nadační fond HELP zastoupený panem PhDr. Vojtěchem Hadrabou za finanční dar ve výši 2100,- Kč na lyžařský kurz.

    REMIS-NBC spol. s r.o. za finanční dar ve výši 20 000,- Kč na provoz Klokánku.

    paní Evě Postíšilové za finanční dar ve výši 5 800,- Kč.

    firmě KOLOSHOP s.r.o. za finanční dar 12 000,- Kč na provoz Klokánku.

    panu Pavlu Škodovi za finanční dar 15 000,- Kč na vybavení Klokánku.

    paní  Jitce Škodové za finanční dar ve výši 15 000,- Kč na školní potřeby.

    REMEI CZ, sporl. s r.o. za finanční dar ve výši 18 000,- Kč na zajištění provozu Klokánku.

    PURE VISION s.r.o. za mobilní telefon v částce 2 780,80,- Kč.

    panu JANU HADRABOVI za finanční dar ve výši 2 000,- Kč.

    panu Štěpánu Vachouškovi za finanční dar ve výši 10 000,- Kč na pořízení nového vybavení pro děti do škol a školek.

    Statutárnímu městu Teplice za finanční podporu ve výši 49 000,- Kč na vybavení dětského pokoje.

    Město Bílina za finanční podporu 45 000,- Kč  na prázdninové pobyty pro děti.

   společnosti SILNICE GROUP za finanční dar 60 000,- Kč na potraviny a zajištění pravidelného provozu Klokánku.

   firmě KLOKTEX help za pravidelnou finanční podporu ve výši 40 000,- Kč a věcné dary ve hodnotě 17 000,-.

   firmě Salon Gabriela s.r.o. za finanční dar 5 000,- Kč na provoz Klokánku.

   paní LÉ THI HUÉ za finanční dar ve výši 15 000,- Kč na nákup školních pomůce a drogerie.

 

   

 

 

 

  •