Sbírkový transparentní FIO účet 2801674573/2010 

Tady šetříme finanční prostředky na nákup potravin, drogerie, léků, jízdného pro děti, jejich kapesného a oblečení, také na kancelářské potřeby , poštovné a vybavení klokánčích bytů a herničky  s kanceláří.  

Provozní účet Klokánku Teplice ČSOB: 259362289/0300. Ze státního příspěvku tady hradíme nájemné, energie, pojistky, benzín  a leasing vozidla, mzdy pracovníků. Děkujeme centrále Fondu ohrožených dětí, že nám tyto výdaje často dotuje. 

 

Děkujeme Vám všem, kteří nás podpoříte.