2024

V loňském roce jsme, díky Vaší podpoře, zaznamenali zatím nejmenší "mínus" v naší historii. Jde o částku -861.899,-Kč. Podaří se nám letos dostat do plusu? 

Jsme Vám vděčni za jakékoliv jednorázové anebo pravidelné dary na náš sbírkový účet č. 2801674573/2010, kde si šetříme finanční prostředky na náš provoz - potraviny, drogerii, školné, jízdné, léky... 

Děkujeme Vám, že na nás myslíte i s věcnými  věcné dary v jakékoliv podobě, které nám právě fin. prostředky šetří. Jen poprosíme je s námi předem konzultovat na tel. čísle 724567548 - abychom mohli být předáni přítomni a zkonzultovali, jestli se k nám aktuálně Váš dar vejde. 

  • Děkujeme Krajskému úřadu Ústeckého kraje za významnou podporu,  ve formě dotace na mzdové prostředky pracovníků Klokánku, ve výši 1.200.000,-Kč. 
  • Děkujeme Statutárnímu městu Teplice za dotaci ve výši 49.000,-Kč, která bude využita na prázdninový pobyt dětí z Klokánku. 
  • Děkujeme zákazníkům Studia Jana Burdová a paní majitelce  za finanční dar ve výši 6.000,-Kč. 
  • Děkujeme zákazníkům Salonu Gabriela Kejmarová a paní majitelce za dar ve výši 8.000,-Kč
  • Děkujeme Nadačnímu fondu Severočeská voda za dar ve výši 20.000,-Kč na podporu školního a mimoškolního vzdělávání - nákup školních a sportovních pomůcek. 
  • Děkujeme paní Kateřině Novotné a KN OPTIK za nové brýlke a skla pro našeho chlapečka v hodnotě 6.388,-Kč.