2018

I v letošním roce jsme rádi za Vaši podporu, státní příspěvek i nadále pokrývá necelých 70% nákladů na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ke kterým patří i náš Klokánek, jehož zřizovatelem je Fond ohrožených dětí.

Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárců, díky kterým můžeme hradit nájemné v naší herničce Korunka, ale i reagovat na aktuální potřeby nově přijatých dětí. Přehled darů je na našem transparentním účtu č. 1115678/5500.

Velký dík patří:

 • Sbor církve adventistů sedmého dne Teplice .....finanční dar ve výši  3340,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Paní Květoslava Kožíšková ....pravidelná měsíční finanční podpora určená na prostý provoz zařízení
 • Paní Petra Vyoralová ....pravidelná měsíční finanční podpora určená na prostý provoz zařízení
 • Paní Iva Benčuriková....finanční dar ve výši 5000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Paní Petra Ryplová ....pravidelná měsíční finanční podpora určená na prostý provoz zařízení
 • Paní Hana Ziková ....pravidelná měsíční finanční podpora určená na prostý provoz zařízení
 • Bertama s.r.o. ....finanční dar ve výši  2000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Pan Jan Pokorný....finanční dar ve výši 1000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Gusto Caterings.r.o. - paní Eva Burdová ...služby a catering v celkové hodnotě...55 731,-Kč ke Dni otevřených dveří a Benefiční večer pro podporovatele
 • Pfizer PFE,spol. s .r.o ....počítačová technika v celkové hodnotě ...33 830,-Kč - všechny děti mají k dispozici PC 
 • Severočeskávodárenská společnost a.s. Teplice ..finanční dar ve výši 10 000,-Kč - wifi síť
 • Bohemia Healing Marienbad Waters a.s. ...produkty firmy v celkové hodnotě ..19 077,12,-Kč
 • Fotbalový klub Bílina....finanční dar ve výši 20 000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Město Bílina.....dotace z rozpočtu města ve výši 45 000,-Kč určená na letní popbyt dětí
 • Statutární město Teplice ...výtěžek z plesu ve výši 125 000,-Kč
 • Město Krupka...dotace z rozpočtu města ve výši 5000,-Kč na letní dětské aktivity
 • Pan Jan Klíma...finanční dar ve výši 11 000,-Kč na zakoupení nové lednice
 • Nadační fond Tesco......30 000,-Kč na letní pobyt dětí
 • Pan Pavel Škoda...finanční dar ve výši 15 000,-Kč na nákup sušičky prádla
 • Paní Jitka Škodová...finanční dar ve výši 15 000,-Kč na nákup sušičky prádla
 • SilniceGroup a.s....finanční dar ve výši 40 000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Ivana Komárková - HMF - elektromotory...finanční dar ve výši 10 000,-Kč na novou lednici
 • Bohemia Hotwork s.r.o. ...finanční dar ve výši 10 000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Tereziny Lázně Dubí a.s....fiinanční dar ve výši  10 000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Výtěžek z akce JÓGA POMÁHÁ....2250,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • V-tek, s.r.o...finanční dar ve výši 3000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Zdravotnické potřeby Petra Hráčková ...produtky firmy v celkové hodnotě 1137,-Kč na vybavení lékárničky
 • Fórum dárců společnosti Globus...finanční dar ve výši 80 000,-Kč na pohonné hmoty
 • Svatební salon Delta...finanční dar ve výši 60 000,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Výtěžek z akce pan Brzják..finanční dar ve výši 4444,-Kč určený na prostý provoz zařízení
 • Jan Vaňkát - sadové a parkové úpravy...finanční dar ve výši 15 000,-Kč na novou pračku