ZDVOP Klokánek Teplice se ve své činnosti ( nepřetržitá péče o ohrožené děti) řídí platnými právními předpisy a standardy kvality. 

 
V souladu s nimi se dále řídí také: 
 
Vnitřním řádem
Provozním řádem
Návštěvním řádem
Hygienickým řádem
Metodikou pro sociální pracovníky
Metodikou pro pracovníky v přímé péči o děti
Směrnicí o stravování
Směrnicí o BOZP
Traumatologickým plánem
 
Uváděné dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři zařízení.