6c)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu. 

     Pro umístěné děti zajištujeme zdravotní péči nejlépe v původním zdravotnickém zařízení dítěte. Pokud to, s ohledem na vzdálenost, není možné, využíváme služeb Dětského zdravotního střediska v Novosedlicích, kde MUDr. Eva Kuličová vždy dítě ošetří, zajistí mu potřebnou péči, případně dítě
( při předpokladu delšího pobytu) zaregistruje.

     Psychologickou podporu dětí řešíme individuálně. V případě, kdy k nám je umístěno dítě, které již psychologa navštěvuje, případně se stalo obětí trestného činu a je předpoklad, že z jedním z vyšetřovacích úkonů bude i psychologické vyšetření dítěte, případně probíhá soudní řízení, jehož součástí bude znalecký posudek z oboru psychologie – poté děti duplicitně šetřit nenecháváme, ale po domluvě s OSPODem s dítětem pracuje psycholog v rámci trestního anebo opatrovnického řízení.

      Jestliže se žádné psychologické vyšetření dítěte neplánuje, objednáváme a doprovázíme dítě k externí psycholožce Klokánku, k Mgr. Evě Petrové, případně paní psycholožka dojíždí do Klokánku. Realizuje vždy nejméně 3 sezení s dítětem, než je z šetření písemný výstup. V případě dohody paní psycholožka realizuje i rodinné terapie, jejichž termíny opět zprostředkuje ZDVOP Klokánek.