Teplický Klokánek funguje dál, i když musí prodat jeden ze svých objektů

09.08.2015 20:30


Teplice - V návaznosti na uplynulé události ohledně Fondu ohrožených dětí a s tím spojené další existence Klokánků po celé České republice jsme se pídili po tom, jak to vypadá v případě teplického Klokánku, který tu funguje už několik let. Existence zatím ohrožena není, i když na úplnou pohodu to také nevypadá.

Lucie Králová navštívila teplický Klokánek /ilustrační foto            

Lucie Králová navštívila teplický Klokánek /ilustrační fotoAutor: Deník/ Z. Traxler

"S ohledem na naši finanční situaci odešli někteří zaměstnanci, kteří pečovali o děti," říká Daniela Brníková, vedoucí pobočky FOD Teplice. A to se musí ještě potýkat s dalším omezením.

"Předsednictvo FOD v rámci restrukturalizace, kterou po nás vláda ČR pro přiznání mimořádně dotace požaduje a umoření zadlužení FOD, bylo rozhodnuto o prodeji budovy Klokánku v Dubí, Ruská 338 a Klokánku v Praze Kbelích. Jedná se o jediné dvě budovy, které jsou v majetku FOD a nejsou zatíženy zástavním právem," uvádí Brníková.

Ptáme se proto, co to znamená pro děti, které nyní v Dubí jsou?

"Začneme jednat s příslušnými odděleními sociálně-právní ochrany dětí o přemístění dětí z Klokánku Dubí do Klokánku v Teplicích. Děti sem budou přemístěny i se svými tetami, které o ně pečují. Změní tedy jen místo pobytu, nikoliv pečující osobu. Jeden chlapeček přechází do pěstounské péče tety z Klokánku.

Měly děti v Dubí své příznivce?

Ano. Velmi děkujeme všem z Dubí, kteří za námi chodili a podporovali nás. Je nám smutno, ale věříme, že tento krok pomůže zachránit fungování zbylých zařízení a dětí v nich. Budovu se pokusíme co nejdříve vyklidit a prodat. V budově se nachází dva plně vybavené byty o vel. 3+1, I. kategorie, z terasy horního bytu je úžasný výhled. Jen děti z klokánku už ho neuvidí..."

Jak máte zajištěno financování?

"Ze strany FOD v Praze nám je každý týden zasílána dotace na provoz, mimo to jsme od hodných "lidiček" získali na podporu provozu Klokánků tak vysokou částku, že jsme byli 1,5 měsíce schopni fungovat téměř samostatně co se týče stravování dětí, nákupu drogerie a nejnutnějších věcí denní potřeby. Největší finanční dar jsme obdrželi ve výši 40.000 korun. Stále u sebe máme "rezervu" na 2 týdny provozu. Děti u nás stále mají vše potřebné, zajistili jsme jim, díky podpoře ze Statutárního města Teplice, také prázdninový pobyt ve Starých Splavech, a díky Nadaci Ivany Zemanové v pronajaté chaloupce v Měrunicích.

Jak vidíte budoucnost?

"Těšili jsme se, že díky vládě a její pomoci ve formě mimořádné dotace, se uvolní napjatá situace Klokánků. Bohužel rozhodnutí vláda zatím odložila a my se musíme snažit si pomoci sami. Samozřejmě do budoucna hledíme s obavami. Pro představu uvedu měsíční náklady na provoz Klokánků:"

Teplice: Skutečné měsíční náklady 536.036 Kč, z toho příspěvek od státu: 374.533 Kč.

Dubí: Skutečné měsíční náklady: 250.394 Kč, z toho příspěvek od státu představuje částku: 159.486 Kč.

Obracejí se na vás rodiče dětí, o které se staráte, s obavou, co bude dál?

"Rodiče u nás umístěných dětí obavy z případného přemístění dětí nemají. Pokud jsou s dětmi v kontaktu, osobně se přesvědčili, že o děti je řádně postaráno. Pokud se o děti nezajímají, je jim i jedno, co s nimi bude. Bohužel těch druhých rodičů je podstatně víc."

Co by vám teď nejvíce pomohlo?

"Potřebujeme pohodu a klid pro práci s dětmi. Pochopení lidí okolo sebe, i úředníků, máme. Chybí pochopení těch ve vládě. Staráme se o miminka, o týrané děti, o děti, které jsou doma nešťastné a přichází samy, nyní i o cizince, k ruce jsme ve dne v noci. Když my nebudeme, bude tady někdo, kdo nás nahradí?"

Co říci závěrem?

"Děkujeme tetám, které s námi zůstávají a starají se o děti. Děkujeme lidem, že nás podporují a přispívají nám finančně. Z uvedeného je zřejmé, že státní podpora náklady na péči o ohrožené dítě opravdu nepostačuje. Dle zákona se jedná o příspěvek na péči a pobyt, zbytek si skutečně musíme, jako nezisková organizace, zajišťovat sami." (re)

                    9.8.2015                
    

Autor:  Redakce