Klokánky dostal do dluhů stát.

22.04.2015 21:02

Klokánky dostal do dluhů stát. Platí pozdě a málo, říká Marie Vodičková

22.dubna 2015  18:32 IDNES

Zařízení pro opuštěné či odebrané děti Klokánek se dostaly do existenčních potíží. Jejich zřizovatel, Fond ohrožených dětí má dluhy, které nestačí splácet. Podle jeho zakladatelky Marie Vodičkové peníze
chybí, protože stát platí s několikaměsíčním zpožděním a pouze na lůžko, které je obsazené.

Je pravda, že Fond ohrožených dětí dluží
na sociálním pojištění 22 milionů?

Ano. Pražská správa sociálního zabezpečení nám zrušila splátkový kalendář, který jsme chtěli navýšit z dosavadních sedmi na dvaadvacet milionů. Ke zrušení došlo, ačkoliv jsme navrhovali splátky po milionu korun měsíčně.

Jak je to u plateb na zdravotním pojištění?
Od Všeobecné zdravotní pojišťovny máme splátkový kalendář a splátky fungují, protože jde o nižší částky než u odvodů na sociálních zabezpečení.

Dluhy Fondu ohrožených dětí
 

Fond ohrožených dětí ročně hospodaří podle Marie Vodičkové se státních příspěvkem ve výši zhruba 119 milionů korun (rok 2014), dotace od státu činí dle Vodičkové zhruba 30 milionů, dotace od krajů do deseti milionů. Zhruba sto milionů ročně tvoří dary a půjčky od podporovatelů FOD.

Na dluhové potíže Fonduohrožených dětí upozornila v úterý Česká televize s tím, že fondu hrozí exekuce. Fond v úterý na webu zveřejnil informaci, ve které uvádí, že mu hrozí krach (najdete ji zde).
 

iDNES.cz dluh potvrdila Všeobecná zdravotní pojišťovna. "Byl vyměřen výkazem nedoplatků v březnu 2014 ve výši cca 1,7 milionu korun . V dubnu 2014 byl dohodnut splátkový kalendář, který Fond bez problémů plní. V současné době zbývá  uhradit cca 500 tisíc korun na pojistném. Splátkový kalendář je uzavřen na období do září 2015 a předpokládáme, že bude dodržen," popsal mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Česká správa sociálního  zabezpečení se k dluhu nevyjádřila s odkazem na mlčenlivost. "Údaje o výši dluhu na pojistném a penále konkrétního plátce pojistného lze sdělit pouze za předpokladu, že u něj byl nařízen soudní nebo správní výkon rozhodnutí," uvedla zástupkyně tiskové mluvčí ČSSZ Renáta Provazníková.

Proč dluhy vznikly?
Až do účinnosti novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí, tedy do konce roku 2012, jsme byli schopni odvody z mezd hradit včas. Měsíčně činí zhruba pět milionů korun. Nezpožďovaly se ani mzdy pro zaměstnance, na které vydáváme šest milionů měsíčně. Od roku 2013 jsme ale začali mít dluhy.

Po přijetí novely se nám ale začaly odečítat stovky státních příspěvků. Na děti, o které se fakticky staráme, stát nedává ani korunu. Před novelou jsme dostali peníze na všechny děti. Teď nám chybí na stovky z nich. Je
to dáno tím, že novela zákona je napsaná tak, že v zařízení může být umístěno maximálně 28 dětí, a to včetně těch nepřítomných. Nad tento počet nedostaneme peníze.

Dalším důvodem je, že státní příspěvek nám chodí se zpožděním dva a půl měsíce. Například odvody za březen měly být uhrazeny do 20. dubna, březnový státní příspěvek jsme ale zatím vůbec nedostali. Po dobu, než nám příspěvek dorazí, musíme žít z darů veřejnosti. Za ně velmi děkuji. Jen za středu nám
dárci poslali na účet 85 tisíc korun. Je tu ale ještě jedna věc. Protože nemáme vyjednaný splátkový
kalendář, přišli jsme o takzvanou bezdlužnost. To v praxi znamená, že pět krajů nám nevyplatilo už přiznané dotace na sociální služby ve výši 11,2 milionu korun, což je další likvidační rána. Pokud by nám tato částka byla
vyplacena, mohli bychom doplatit našim zaměstnancům mzdy i běžné splátky odvodů.

Nesouhlasíte tedy s názorem paní ministryně Tominové, že situace je výsledkem špatného hospodaření fondu.
Ne, nesouhlasím. Na rekonstrukci, vybavení nebo koupi zařízení nám stát nic nedal. A pokud bychom špatně hospodařili, nemohli jsme si za dobu fungování koupit či pronajmout objekty, kde Klokánky sídlí. Přitom rekonstrukce děláme desetkrát levněji než dětské domovy či stát. Když se novela začala řešit, upozorňovala jsem, že je pro Klokánky likvidační. Nikdo mi tehdy na ministerstvu práce a sociálních věcí nevěřil a ještě mi pan náměstek ministra psal, že na tom budeme lépe, protože získáme státní příspěvek 14 milionů měsíčně. Realita je ale taková, že když jsou třeba prázdniny a děti pobývají mimo Klokánek, jsou státní příspěvky kráceny a my dostaneme třeba osm milionů za měsíc. Od doby, kdy začala platit novela, jsme už přišli minimálně o 30
milionů korun, protože před ní činil státní příspěvek na Klokánky 11 až 12 milionů korun měsíčně, nyní je to o dva až tři miliony korun méně.


Klokánek žádá o pomoc 

Fond ohrožených dětí kvůli  situaci požádal o pomoc širokou veřejnost. Na webu vyvěsil výzvu, aby mu lidé přispěli formou dárcovských SMS nebo darem na účet a tím Klokánky pomohli zachránit.

Peníze mohou lidé posílat na účet 3055103/0300.
Dárcovskou SMS pak ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87777.

 

Jsou jedinými dluhy Klokánků 22 milionů
na sociálních odvodech a půl milionu na zdravotním pojištění?

Nejvíc problematické jsou ještě mzdy zaměstnanců, jichž nyní máme kolem šesti
set. Některým z nich, jde asi o čtyřicet lidí, jsme ještě nedoplatili mzdy
za prosinec loňského roku. Asi dva miliony nám chybí na lednové mzdy a na
únorové asi pět milionů.

V minulosti fond neměl potíže hradit své
závazky?

Do potíží jsme se dostali i v roce 2006, kdy byla novelizace a na děti se
začaly vyplácet dávky státní sociální podpory. Tehdy jsme předpokládali,
že státní příspěvek činnost Klokánků pokryje a nepožádali jsme si o státní
dotaci. Pak ale došlo k tomu, že ministerstvo práce a sociálních věcí nastolilo
výklad, že to, co nespotřebuje dítě, se musí vrátit po skončení pobytu v
Klokánku rodičům. Z těchto peněz jsme nic neměli, proto jsme museli požádat o
mimořádnou dotaci.

Hrozí Fondu ohrožených dětí exekuce?
Třináctého dubna nám byla doručena výzva správy sociálního zabezpečení k
úhradě 22,5 milionu korun do osmi dnů s upozorněním, že pokud peníze
nezaplatíme, pohledávku bude vymáhána exekucí. Zatím k soudu nedošla, Česká
správa sociálního zabezpečení by nám ale mohla obstavit účty i bez soudu.

A obstavila vám je?
Zatím ne. V úterý 21. dubna jsme podali žádost o nový splátkový kalendář, ve kterém jsme zkrátili lhůtu splácení do konce roku. A vzhledem k tomu, že pan premiér řekl, že předpokládá, že do konce roku nám pomůže, tak spoléhám na to, že exekuce nebude nařízena. Ale zda tomu tak skutečně bude, záleží na tom, zda nám stát bude opět vyplácet peníze na děti, o které se staráme a vyplatí to, co nám bylo odepřel. Pokud se to nestane, musela by nás zachránit jedině veřejnost.

Potíže máte od ledna 2013. Jak v této situaci
vidíte budoucnost Klokánků? Přežijí?

Přežijí, pokud poslanci podají návrh, aby se financování stalo logické
a normální. To, že stát platí jen obsazené lůžko, nemá nikde obdoby.
I dětské domovy dostávají finanční prostředky i na neobsazené lůžko, a to na
rok dopředu. Navíc je platba za lůžko v dětském domově zhruba o sto
tisíc vyšší než je tomu v případě Klokánku. Přitom paní ministryně Marsksová
poslancům na podzim tvrdila, že bereme více peněz než dětské domovy.

Jsem přesvědčena, že zmíněná novela z ledna 2013 byla dělána jen
kvůli tomu, aby Klokánky zanikly. Klokánky ale nevznikly z iniciativy
ministerstva, ale veřejnosti a fungují. Jezdí je obdivovat i návštěvy ze
zahraničí. Měli jsme tu už deset autobusů z Francie se studenty sociálních věd
a pedagogy, kterým se systém Klokánků velice líbí. Podle nejnovějších
zahraničních výzkumů je pro přechodnou péči o děti lepší zařízení rodinného typu než
pěstouni, protože u nich klesá naděje pro rodiče, že se jim dítě ještě někdy
vrátí.

Klokánky špatně hospodaří, mimořádnou dotaci nedostanou, říká
  Tominová

 

Jak situaci Klokánků vidí
  Michaela Marksová-Tominová, si můžete přečíst v rozhovoru s ministryní na
  iDNES.cz ve čtvrtek ráno.


 

Autor: Hana Válková