Zřizovatelem Klokánku - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - je Fond ohrožených dětí, zapsaný spolek na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. FOD vznikl v r. 1990 a sídlí v Praze,  má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 Klokánek - rodinná alternativa ústavu  

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy - zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

První Klokánek byl otevřen v Žatci v září 2000. V současné době  existuje patnáct Klokánků  na území celé republiky, s celkovým počtem třista dvacet šest  míst. Klokánky provozujeme v našich objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách tak jako v rodině dvě stabilní tety.  Snažíme se, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova).

Velkou výhodou oproti ústavní výchově je, že Klokánky mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k jejich další traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy a školské dětské domovy a výchovné ústavy).

Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kat. maximálně o tři až čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní péči.

Vysoké nároky máme na osobnost "klokaních" tet a strýců, všichni samozřejmě musí podstoupit psychologické vyšetření. Pro péči ve vlastních bytech požadujeme dále kromě vhodných bytových podmínek i zkušenosti s výchovou vlastních či přijatých dětí. Důležitá je také osobní znalost zájemců, o jejichž schopnostech jsme se mohli přesvědčit buď na našich poradensko relaxačních pobytech pro náhradní rodiny, nebo při péči o děti v týdenním střídavém cyklu v našich domech, kde je zajištěna přítomnost sociálních pracovníků a psychologa, příp. i pediatra.

 

Principy péče v Klokánku

 • O tři až čtyři děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD - manželský pár, "teta" nebo střídavě po týdnu dvě "tety" (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky).
 • Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat.
 • Děti se přijímají přímo "z terénu", bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně diagnostikovány děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými.
 • Děti přijímáme nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte.
 • V Klokánku je "teta" (příp. i "strýc") s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí. V dětských domovech je často jeden noční vychovatel na patro.
 • Při návštěvě cizích osob se děti v Klokánku chovají tak jako děti v rodině - jsou zprvu nedůvěřivé a vyhledávají blízkost "tety" nebo "strýce". Batolata a předškolní děti z dětských domovů se většinou na cizí lidi "pověsí" a jsou ochotny s nimi odejít. Samy tím dávají nejlépe najevo, kde je jim lépe, kde cítí bezpečí a jistotu.
 • Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je šest měsíců.

Jak pomoci týraným dětem?

 • Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často život.
 • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, jestli ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci.
 • Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte a pokud možno i fotodokumentaci.
 • Nasvědčují-li Vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují se i anonymní oznámení.
 • Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD.
 • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo většinou pomoci neumí.

 

Napsali o nás

Další veliké poděkování

28.09.2015 18:00
V sobotu 26.9.2015 proběhl ve večerních hodinách křest kalendáře O snech. Jde o kalendář dětí z teplického, dubského a ústeckého klokánku, které měly tu čest se vyfotit se známými osobnostmi Severních Čech. Všechny známé osoby z kalendáře se nám věnovaly zcela zdarma a spolupráce s nimi byla...

Poděkování

14.09.2015 21:55
Klokánek Teplice a Klokánek v Ústí nad Labem děkuje úžasné paní Ivetě Lhotské za zorganizování krásné neděle. Děkuje i řediteli ústecké Zoo Jiřímu Bálkovi, který věnoval volné vstupenky dětem z Klokánku a uvolnil místo pro divadlo, Štěpánčině divadlu z Litoměřic, které taky moc děkujeme....

Sociální správa povolila klokánkům splátkový kalendář na dluh

26.08.2015 17:38
Praha - Pražská správa sociálního zabezpečení povolila Fondu ohrožených dětí (FOD), který provozuje klokánky, splátkový kalendář na více než dvacetimilionový dluh. Správa současně fondu vydala potvrzení o bezdlužnosti, řekl ČTK předseda FOD Jan Vaněk. Vzhledem ke schválení splátkového kalendáře tak...

Slzy i těšení. Děti ze zrušeného Klokánku míří k pěstounům a do ústavů

21.08.2015 16:30
https://zpravy.idnes.cz/reportaz-z-klokanku-0qv-/domaci.aspx?c=A150820_083258_domaci_ztVe vilce na samém okraji severočeského městečka Dubí vládne pochmurná nálada. Na chodbě leží sbalené tašky a krabice napěchované věcmi, v kuchyni se vaří poslední oběd. Klokánek, který tu sídlil tři roky, kvůli...

Kalendář pro Klokánek je nafocený, snad dětem pomůže

11.08.2015 20:19
Most,Teplice - Dvě místnosti v areálu mosteckého autodromu, konkrétně v zázemí polygonu, se změnily ve výstavní galerii. Konala se tam vernisáž fotografií z nového charitativního kalendáře. Na snímcích jsou zvěčněny známé osobnosti ze severu Čech s dětmi z Klokánků. Tato...

Teplický Klokánek funguje dál, i když musí prodat jeden ze svých objektů

09.08.2015 20:30
Teplice - V návaznosti na uplynulé události ohledně Fondu ohrožených dětí a s tím spojené další existence Klokánků po celé České republice jsme se pídili po tom, jak to vypadá v případě teplického Klokánku, který tu funguje už několik let. Existence zatím ohrožena není, i když...

Vyjádření členského shromáždění FOD

13.06.2015 19:30
Dne 13. 6. 2015 se konalo členské shromáždění, na kterém odstoupilo vedení Fondu ohrožených dětí v čele s Marií Vodičkovou. Naše poděkování patří JUDr. Marii Vodičkové, za velký přínos pro Fond ohrožených dětí a jsme rádi, že i nadále zůstává v našich řadách, jako odborník na sociálně...

Sourozenci z Klokánku nepatří za mříže, kritizuje ministerstvo akci Ústí

24.05.2015 16:15
         Ministerstvo práce a sociálních věcí kritizuje akci ústeckého magistrátu, který přestěhoval osm bezproblémových sourozenců včetně teprve roční holčičky z Klokánku do ústavu pro mládež s poruchami chování. Podle ministerstva to byla...

Skandál v Ústí: Úředníci poslali opuštěné děti z Klokánku do pasťáku!

22.05.2015 21:32
21. května 2015 ● 16:03Ničím se neprovinily, a přesto skončily ve výchovném ústavu mezi průšviháři! Ústecký okresní soud vyhověl požadavkům úředníků a přemístil osm dětí ze zdejšího Klokánku do výchovného ústavu na Karlovarsku. A to jenom proto, že prý byly v zařízení moc...

Klokánky dostal do dluhů stát.

22.04.2015 21:02
Klokánky dostal do dluhů stát. Platí pozdě a málo, říká Marie Vodičková22.dubna 2015  18:32 IDNESZařízení pro opuštěné či odebrané děti Klokánek se dostaly do existenčních potíží. Jejich zřizovatel, Fond ohrožených dětí má dluhy, které nestačí splácet. Podle jeho zakladatelky Marie...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>