Zřizovatelem Klokánku - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - je Fond ohrožených dětí, zapsaný spolek na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. FOD vznikl v r. 1990 a sídlí v Praze,  má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 Klokánek - rodinná alternativa ústavu  

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy - zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

První Klokánek byl otevřen v Žatci v září 2000. V současné době  existuje patnáct Klokánků  na území celé republiky, s celkovým počtem třista dvacet šest  míst. Klokánky provozujeme v našich objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách tak jako v rodině dvě stabilní tety.  Snažíme se, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova).

Velkou výhodou oproti ústavní výchově je, že Klokánky mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k jejich další traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy a školské dětské domovy a výchovné ústavy).

Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kat. maximálně o tři až čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní péči.

Vysoké nároky máme na osobnost "klokaních" tet a strýců, všichni samozřejmě musí podstoupit psychologické vyšetření. Pro péči ve vlastních bytech požadujeme dále kromě vhodných bytových podmínek i zkušenosti s výchovou vlastních či přijatých dětí. Důležitá je také osobní znalost zájemců, o jejichž schopnostech jsme se mohli přesvědčit buď na našich poradensko relaxačních pobytech pro náhradní rodiny, nebo při péči o děti v týdenním střídavém cyklu v našich domech, kde je zajištěna přítomnost sociálních pracovníků a psychologa, příp. i pediatra.

 

Principy péče v Klokánku

 • O tři až čtyři děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD - manželský pár, "teta" nebo střídavě po týdnu dvě "tety" (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky).
 • Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat.
 • Děti se přijímají přímo "z terénu", bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně diagnostikovány děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými.
 • Děti přijímáme nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte.
 • V Klokánku je "teta" (příp. i "strýc") s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí. V dětských domovech je často jeden noční vychovatel na patro.
 • Při návštěvě cizích osob se děti v Klokánku chovají tak jako děti v rodině - jsou zprvu nedůvěřivé a vyhledávají blízkost "tety" nebo "strýce". Batolata a předškolní děti z dětských domovů se většinou na cizí lidi "pověsí" a jsou ochotny s nimi odejít. Samy tím dávají nejlépe najevo, kde je jim lépe, kde cítí bezpečí a jistotu.
 • Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je šest měsíců.

Jak pomoci týraným dětem?

 • Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často život.
 • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, jestli ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci.
 • Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte a pokud možno i fotodokumentaci.
 • Nasvědčují-li Vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují se i anonymní oznámení.
 • Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD.
 • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo většinou pomoci neumí.

 

Napsali o nás

Běhali Zámeckou zahradou pro děti z teplického Klokánku

31.10.2016 21:20
Teplice - Páteční sváteční odpoledne strávili všichni, kteří chtěli pomoct a přispět svým dílem na provoz teplického Klokánku, společně s dětmi z Klokánku při charitativním běhu podzimní Zámeckou zahradou.     Běh Zámeckou zahradou...

Podruhé vítězem pro Klokánek v Teplicích

31.10.2016 13:10
  EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR s Davidem Gránským: Proč se po zazpívání Nohavici neubránil slzám? Témata / David Gránský, zpěvák, herec, Tvoje tvář má známý hlas, Tvoje tvář má známý hlas 2, pěvecká soutěž, Jaromír Nohavica, vítěz, 9. díl, celebrity, společnost, emoce 31. 10....

Nový pohádkový kalendář je v prodeji, pomůže dětem z Klokánku v Teplicích

25.10.2016 20:29
Teplice - Mrňouskové pózovali při focení jako zkušení modelové a modelky. dnes 07:50 SDÍLEJ: FOTOGRAFKA LENKA SEĎOVÁ, děti i tety se moc snažily, abyste měli z jednotlivých fotografií jen ty nejkrásnější pocity.Foto: archiv Klokánku Teplice Za letošní rok pomohl teplický Klokánek už...

V Mostě začal předprodej lístků na oblíbenou přehlídku Móda a hvězdy

24.08.2016 12:23
V Mostě začal předprodej lístků na oblíbenou přehlídku Móda a hvězdy Most - V pondělí 22. srpna začíná předprodej vstupenek na největší charitativní akci v Mostě, a sice říjnovou přehlídku Móda a hvězdy. Loňský ročník mostecké módní přehlídky.Autor: DENÍK/Edvard D. Beneš Výtěžek...

Zámek se na celý den promění v dětský ráj

30.03.2016 22:14
Dobrovolní spolupracovníci azylových domů Klokánek pořádají za finanční podpory města Horní Jiřetín Den dětí na zámku Jezeří 28. května 2016, a to po celý den od 11 do 18 hodin. Akce s podtitulem Dětský den s Klokánky je určená nejen pro opuštěné děti z azylových domů Klokánek...

Klokánky dostanou 20miliónovou dotaci, rozhodla vláda

30.03.2016 11:54
Vláda schválila jednorázovou dotaci 20 miliónů korun pro Fond ohrožených dětí (FOD). Na Twitteru to ve středu uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Fond se potýká s dluhy, které ohrožují provoz zařízení...

Město Teplice dalo peníze na nové vybavení dětských pokojů v teplickém Klokánku

19.03.2016 18:29
Teplický Klokánek se postupně vzpamatovává z finančních problémů, do kterých se jeho zřizovatel Fond ohrožených dětí dostal v minulých letech. Za nového vedení se FOD a Klokánkůmdaří situaci nejen stabilizovat, ale i zlepšovat. A vidět to je také vTeplicích. Příkladem je přijetí nových zaměstnanců,...

"Dětí v nouzi je moc, často je musíme odmítat"

16.11.2015 08:58
TEPLICE Devítiletý Honza žil smatkou v zahradní chatce a byl bitý jako žito. Teď už si třetím rokem chodí proobjetí ke své "klokánkové"tetě, rád vaří a časem snad zmizí i jeho projevy agresivity vůči vrstevníkům. Brzyvšak bude muset uvolnit místo dalším dětem v nouzi. Je jich totiž moc a místa...

Klokánky dostanou z prezidentského fondu v prosinci 2,5 milionu

23.10.2015 08:05
Fond ohrožených dětí dostane v prosinci na ztrátové Klokánky z prezidentova fondu na splácení státního dluhu zhruba 2,5 milionu korun. Po čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to uvedl šéf fondu Jan Vaněk. Podle něj je nutné změnit financování zařízení pro okamžitou pomoc ohroženým...

Hvězdy z módního mola podpoří děti z teplického Klokánku

09.10.2015 09:39
Most Městské divadlo v Mostě v sobotu podruhé zažije módní přehlídku známých osobností, která pomůže dětem.             Lenka Kocmanová Taussigová.Autor: DENÍK/Martin KlimešMóda a hvězdy, jak se velká módní show nazývá, bude...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>