Zřizovatelem Klokánku - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - je Fond ohrožených dětí, zapsaný spolek na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. FOD vznikl v r. 1990 a sídlí v Praze,  má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 Klokánek - rodinná alternativa ústavu  

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy - zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

První Klokánek byl otevřen v Žatci v září 2000. V současné době  existuje patnáct Klokánků  na území celé republiky, s celkovým počtem třista dvacet šest  míst. Klokánky provozujeme v našich objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách tak jako v rodině dvě stabilní tety.  Snažíme se, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova).

Velkou výhodou oproti ústavní výchově je, že Klokánky mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k jejich další traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy a školské dětské domovy a výchovné ústavy).

Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kat. maximálně o tři až čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní péči.

Vysoké nároky máme na osobnost "klokaních" tet a strýců, všichni samozřejmě musí podstoupit psychologické vyšetření. Pro péči ve vlastních bytech požadujeme dále kromě vhodných bytových podmínek i zkušenosti s výchovou vlastních či přijatých dětí. Důležitá je také osobní znalost zájemců, o jejichž schopnostech jsme se mohli přesvědčit buď na našich poradensko relaxačních pobytech pro náhradní rodiny, nebo při péči o děti v týdenním střídavém cyklu v našich domech, kde je zajištěna přítomnost sociálních pracovníků a psychologa, příp. i pediatra.

 

Principy péče v Klokánku

 • O tři až čtyři děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD - manželský pár, "teta" nebo střídavě po týdnu dvě "tety" (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky).
 • Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat.
 • Děti se přijímají přímo "z terénu", bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně diagnostikovány děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými.
 • Děti přijímáme nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte.
 • V Klokánku je "teta" (příp. i "strýc") s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí. V dětských domovech je často jeden noční vychovatel na patro.
 • Při návštěvě cizích osob se děti v Klokánku chovají tak jako děti v rodině - jsou zprvu nedůvěřivé a vyhledávají blízkost "tety" nebo "strýce". Batolata a předškolní děti z dětských domovů se většinou na cizí lidi "pověsí" a jsou ochotny s nimi odejít. Samy tím dávají nejlépe najevo, kde je jim lépe, kde cítí bezpečí a jistotu.
 • Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je šest měsíců.

Jak pomoci týraným dětem?

 • Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často život.
 • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, jestli ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci.
 • Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte a pokud možno i fotodokumentaci.
 • Nasvědčují-li Vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují se i anonymní oznámení.
 • Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD.
 • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo většinou pomoci neumí.

 

Napsali o nás

Poděkování - Nadace ČEZ

20.12.2020 11:44
  Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 98 000 Kč na projekt "Spokojený spánek pro naše nejmenší".                                                ...

Za 8 let fungování se teplický Klokánek postaral o 291 dětí

03.03.2020 12:24
291 dětí v krizi našlo od konce roku 2012 pomoc v zařízení Fondu ohrožených dětí v Teplicích. V průměru tam zůstávají půl roku – než se vrátí do rodiny, nebo jdou k pěstounům. Do Klokánku v Teplicích dávají děti převážně rodiče, v některých případech o...

Charitativní běh pro Klokánek se běžel v Teplicích počtvrté

02.11.2019 08:26
Charitativní běh pro Klokánek se běžel v Teplicích počtvrté 31.10.2019 Říjnový státní svátek je pro organizátory z SK Junior Teplice již tradičně dnem, v němž pro širokou veřejnost organizují Charitativní běh pro Klokánek. Ten letošní se konal již po čtvrté. Trasa byla...

Charitativní přehlídka Móda a hvězdy vynesla dětem statisíce korun

13.11.2018 13:28
Most - Móda a hvězdy, už zaběhnutá charitativní módní přehlídka, udělala i letos velkou radost dětem z Klokánků, Dětského domova ve Vysoké Peci na Chomutovsku a Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové pro dospívající děti z dětských...

Přes sto sportovců běželo pro Klokánek

31.10.2018 10:29
Přes sto sportovců běželo pro Klokánek Teplice - Něco udělat pro své zdraví a hlavně finančně pomoci Fondu ohrožených dětí a jeho teplickému Klokánku. To byl cíl většiny sportovců charitativního běhu, který se uskutečnil v Zámecké zahradě v Teplicích. včera...

Sbírka pro Klokánka

19.02.2018 11:31
                         

Státní svátek můžete oslavit Během pro Klokánek

28.10.2017 10:51
Teplice - V sobotu 28. října můžete oslavit státní svátek dobrým skutkem. Navíc tím uděláte něco pro své zdraví.27.10.2017 SDÍLEJ:                         ...

Módní show v Mostě podpořila i teplický Klokánek

25.10.2017 10:48
Most - Peníze pomohou dětem, které nežijí v rodinách. Akce podpořila Dětský domov ve Vysoké Peci, teplický Klokánek a Nadační fond Veroniky Kašákové.25.10.2017 SDÍLEJ:    ...

Sbírka pro Klokánek běží ve Fontáně Teplice

12.04.2017 10:42
Teplice - Nákupní centrum Fontána Teplice pomáhá dětem z Klokánku Teplice. Charitativní sbírka Barevný dárek pro Klokánek zde probíhá až do 12. dubna.11.4.2017 SDÍLEJ:    ...

Klokánek připravuje den otevřených dveří

06.03.2017 10:40
Teplice - Pokud vás zajímá, jak to chodí v teplickém Klokánku a jak vypadají byty, ve kterých tamní děti žijí, pak právě pro vás připravue Klokánek v Teplicích den otevřených dveří.6.3.2017 SDÍLEJ:    ...
1 | 2 | 3 | 4 >>